რას წარმოადგენს ღეროვანი თერაპია ანუ იმუნოთერაპია?

ანამედროვე მედიცინის მიღწევები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კლინიკურ პრაქტიკაში ახალი და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვაზე, რაც ძირეულად ცვლის ჩვენს წარმოდგენას მკურნალობის დღემდე და დღეს არსებულ მეთოდებზე.

მ გზაზე ერთ–ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებად უჯრედული ტექნოლოგიები გვევლინებიან.

რთ–ერთი ასეთი საინტერესო  და საოცრად აქტიური მეთოდი, რომელიც პირველი გამოვიდა სამეცნიერო დაწესებულებებიდან და შევიდა კლინიკების ლაბორატორიების გავლით პალატებში, არის ე.წ.  ტრომბოციტებით მდიდარი პლაზმით იმუნოთერაპია. აქ მთავარი მოქმედი "გმირები" ტრომბოციტებია და მათ მიერ გამოყოფილი ციტოკინები, ე.ი. ზრდის ფაქტორები, რომლებსაც შეუძლიათ გააქტიურება და ინდუცირება:

  • ჯრედული პროლიფერაციის,
  • ოლაგენის სინთეზის,
  • პითელური უჯრედების ზრდის,
  • ნგიოგენეზის,
  • რილობის სწრაფი შეხორცებისა და ა.შ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook