კონტრაცეფცია და ოჯახის დაგეგმარება

ჯახის დაგეგმვა წარმოადგენს ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც მიმართულია ბავშვთა რაოდენობის რეგულაციაზე მეუღლეთა წყვილებში.კონტრაცეპციული საშუალებები იცავს ქალს არამარტო არასასურველი ორსულობისგან, არამედ არეგულირებს ორსულობის რაოდენობას, წყვილთა ჯანმრთელობას, ბავშვთა რაოდენობასა და მშობიარობათა შორის ინტერვალს.

ანამედროვე კონტრაცეპციაში მოიაზრება: ჰორმონალური, საშვილოსნოსშიდა, ქირურგიული, ბარიერული, სპერმიციდები და ოჯახის დაგეგმვის ბუნებრივი  მეთოდები.

ონტრაცეპციული მეთოდის შერჩევისას ითვალისწინებენ შემდეგ კრიტერიუმებს: ეფექტურობა, უსაფრთხოობა, ხელმისაწვდომობა და მეთოდის შექცევადობა                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook