ანდროლოგია

ნდროლოგია  მედიცინის  დარგია,  რომელიც  სწავლობს  მამაკაცის ორგანიზმში მიმდინარე სქესით დეტერმინირებულ  ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ პროცესებს და ეძებს ამ პროცესების მართვის საშუალებებს.

ნდროლოგია მოიცავს: სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების, სპეციფიური და არასპეციფიური ურეთრიტების, მამაკაცური გენეზის უნაყოფობის (მათ შორის, ავტოიმუნური!)  დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას.

ამაკაცის უნაყოფობა ანდროლოგიის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა თანამედროვე მედიცინაში. იგი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მამაკაცის სასქესო ორგანოების თანდაყოლილი ანომალიებითა და შეძენილი სხვადასხვა ეტიოლოგიის დაავადებებით.

ამაკაცის ფერტილობა სპერმის გამოკვლევით დგინდება. გამოკვლევისთვის სპერმის შეგროვება ხდება მასტურბაციით. სპერმის ნაყოფიერების შეფასებისათვის აუცილებელია მისი გამოკვლევა ჩატარდეს მინიმუმ ორჯერადად დინამიკაში....       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook