რეპროდუქციული გენეტიკა

ეპროდუქციული ფუნქციის მრავალი დარღვევა, რომლებიც გენეტიკური ფაქტორებით არიან განპირობებული ხშირად სქესობრივი მომწიფებისას ან შემდეგ მჟღავნდება, ამიტომ მოზარდთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია.

ღეს რეპრდუქციული ფუნქციის ჩამოყალიბების და განვითარების გენეტიკური მექანიზმი კარგადაა შესწავლილი.  ადამიანის სქესობრივი დიფერენცირება რთული და მრავალეტაპიანი პროცესია. იგი კონტროლირდება გენეტიკური მექანიზმებით და ინდუცირდება განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედში არსებული სასქესო ქრომოსომებით. ადამიანის  სასქესო ქრომოსომები შეიცავენ იმ გენებს,რომლებიც ამ პროცესს წარმართავენ.

ქესობრივი დიფერენცირების დარღვევას იწვევს ქრომოსომათა რიცხობრივი ან სტრუქტურული ანომალიები, გენური მუტაციები. რეპროდუქციული ფუნქციის პათოლოგია შესაძლოა  განპირობებული იყოს გენეტიკური დარღვევის სამი ტიპით:  ქრომოსომული, მონოგენური ან მულტიფაქტორული ტიპით.

აციენტი აუცილებლად უნდა მივიდეს ექიმ რეპროდუქტოლოგთან თუ ის სქესობრივი განვითარების ან სქესობრივი ფუნქციის ნებისმიერი სახის დარღვევას შეამჩნევს. მედიცინის ამ დარგში თვითმკურნალობა და ე.წ. ზეპირი ანუ კვლევების გარეშე მკურნალობაც დაუშვებელია, რადგან მას შეუძლია სერიოზულად უარყოფითი შედეგის მოტანა პაციენტისთვის.

ვენთან კლინიკაში თქვენ მოგესამხურებად ექიმი რეპროდუქტოლოგი და ექიმი გენეტიკოსი.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook