ლოგინობის ხანა

 

ა. ფიზიოლოგიური

 

ბ.  პათოლოგიური

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook