ჩვენ გთავაზობთ:

მუნოლოგის კონსულტაციას;

მუნური სტატუსის დადგენას;

ებისმიერი სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების ჩატარება, ჩვენების მიხედვით.

 

P.S. წლების განმავლობაში საქართველოში იმუნოლოგი „ვაქცინაციის“ სპეციალისტი ეგონათ.

           დღეს სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ  შეცვლილ სამყაროსთან ეფექტურ გამკლავებას თქვენ

           მხოლოდ ექიმი იმუნოლოგის დახმარებით  თუ შეძლებთ. რაც უფრო ადრე ისარგებლებთ ექიმი

           იმუნოლოგის კონსულტაციით, მით უფრო ჯანმრთელი და ხანგრძლივი  სიცოცხლე

           გექნებათ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook