ჩვენ გთავაზობთ:

ლერგოლოგის კონსულტაციას;

საერთო იმუნოგლობულინი IgE–ს განსაზღვრას;

სპეციფიურ ალერგოდიაგნოსტიკას.

 

P.S. ალერგიის მკურნალობის ყველაზე ეფექტური გზა ორგანიზმიდან ალერგენის ელიმინაცია და

            კონტაქტის შეწყვეტაა. ასე რომ, ალერგიის დამარცხების გზა  „ალერგენის“ აღმოჩენით იწყება.

            ჩვენთან დანერგილი ალერგენების დიაგნოსტიკის ყველაზე თანამედროვე მეთოდები

            საშუალებას გვაძლევს, აბოლუტური სიზუსტით ვიპოვოთ თქვენს ორგანიზმში არსებული

            ალერგენები.

 

 სიახლე!

ლინიკაში დაინერგა იმუნოსენსიბილიზებული მკურნალობის უახლესი მეთოდები, რითიც ვენ  სერიოზულ და რეალურ ნაბიჯებდგამთ ალერგიის დამარცხების გზაზე.

 

 

 

 

 

 


Find us on Facebook