1. კოლპოსკოპია (ნაცხის აღება სპეციფიურ ფლორაზე, ბატერიოლოგიასა და ციტო–მორფოლოგიურ (PAP) გამოკვლევაზე)

2.საშოს სანირება (წამლებით, ფერტილოგენით...)

3. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა (მედიკამენტოზური, კრიოთერაპიით..)

4. სპირალის ჩადგმა–ამოღება

5. ფალოპის მილებზე მკურნალობა: მიკროინსტილაციები...

6. ფალოპის მილების დიაგნოსტიკა (ჰისტერო–სალპინგოსონოგრაფია და ჰისტერო–სალპინგოგრაფია)

7. საშვილოსნოს მასაჟი                

 


Find us on Facebook