ორსულობის მართვა ხდება სამი სხვადასხვა პროგრამით. ესენია: მსოფლიო ჯანდაცვის პროგრამა, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და ჩვენი კლინიკის მიერ შემუშავებული, რომელიც ეყრდნობა პაციენტის ინდივიდუალურ მონაცემებს.

პროგრამის არჩევა ხდება პაციენტის ექიმთან შეთანხმებით.

 


Find us on Facebook